• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

Thống kê truy cập

2078737
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
351
433
2296
2073105
9757
17669
2078737

Your IP: 18.207.108.182
Server Time: 2021-01-21 17:26:17

Lịch sử MTTQ tỉnh Hòa Bình

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ VẺ VANG

CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

TỈNH HOÀ BÌNH

     

       Hoà Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, được thành lập ngày 22/6/1886 theo Nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi là tỉnh Mường, tách phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh Hưng Hoá, Sơn Tây, Hà Nội và Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại Thị trấn chợ Bờ (thuộc châu Đà Bắc) nên cũng còn gọi là tỉnh chợ Bờ, đến tháng 11 năm 1886 chuyển về xã Phương Lâm (thuộc huyện Bất Bạt, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây lúc bấy giờ). Tháng 4 năm 1888 được đổi tên thành tỉnh Phương Lâm, do Công sứ Pháp cai trị. Ban đầu tỉnh gồm cả Mộc Châu, Yên Châu và Phù Yên Châu (tháng 7 năm 1888 cắt 3 châu này để nhập vào Đạo Quan binh thứ tư, sau này thuộc Sơn La), cùng với vùng có dân tộc Mường thuộc hai châu Thanh Sơn và Yên Lập (tháng 10 năm 1888 cắt hai châu này về tỉnh Hưng Hoá).

Ngày 18 tháng 3 năm 1891 Toàn quyền Đông Dương ra Nghị định đổi tên tỉnh Phương Lâm thành tỉnh Hoà Bình với 6 châu: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thuỷ, Mai Châu (châu Mai) và Đà Bắc.

Ngày 24 tháng 10 năm 1908, châu Lạc Thuỷ chuyển sang tỉnh Hà Nam và đến ngày 01 tháng 12 năm 1924, một số xã của Lạc Thuỷ được nhập vào phủ Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình.

Năm 1939, hợp nhất Châu Mai (tức Mai Châu) và châu Đà Bắc thành Châu Mai Đà.

Trong kháng chiến chống Pháp, Hoà Bình có 4 huyện: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Đà, riêng huyện Lạc Thuỷ vẫn thuộc tỉnh Hà Nam sau này mới trả về Hoà Bình. Ba huyện của Hoà Bình (Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn) thuộc Liên khu 3, trong khi huyện Mai Đà lại thuộc Liên khu Việt Bắc từ tháng 11 năm 1949 cho đến ngày 9 tháng 8 năm 1950 mới trả về Liên khu 3.

Ngày 21 tháng 9 năm 1956, huyện Mai Đà chia thành 2 huyện: Đà Bắc ở phía Bắc sông Đà và Mai Châu ở phía nam Sông Đà.

Ngày 15 tháng 10 năm 1957 huyện Lạc Sơn chia thành 2 huyện: Lạc Sơn và Tân Lạc.

Ngày 17 tháng 4 năm 1959 huyện Lương Sơn chia thành 2 huyện: Lương Sơn và Kim Bôi.

Ngày 17 tháng 8 năm 1964 huyện Lạc Thuỷ chia thành 2 huyện: Lạc Thuỷ và Yên Thuỷ.

Ngày 27 tháng 12 năm 1975 tỉnh Hoà Bình hợp nhất với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo Nghị quyết của Quốc Hội khoá VIII kỳ họp lần thứ 9 ngày 12 tháng 8 năm 1991, tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành 2 tỉnh Hoà Bình và Hà Tây. Khi đó tỉnh có diện tích là 4.697 km, với dân số 670.000 người, gồm 1 thị xã và 9 huyện.

Tháng 12 năm 2001 huyện Kỳ Sơn tách thành 2 huyện: Kỳ Sơn và Cao Phong.

Từ ngày 01 tháng 8 năm 2008, 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung, đều nằm ở phía bắc của huyện Lương Sơn, được tách ra và sáp nhập vào Thành phố Hà Nội.

Các đơn vị hành chính:

Tỉnh Hoà Bình gồm 1 Thành phố tỉnh lỵ và 10 huyện tổng cộng 210 xã, phường, thị trấn: Tỉnh lỵ Thành phố Hoà Bình.

Hoà Bình có diện tích: 4.596,4 km2. Dân số trên 83 vạn người.

Hoà Bình là một trong các tỉnh miền núi phía tây bắc của tổ quốc, cửa ngõ thủ đô Hà Nội có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Theo số liệu tổng điều tra dân số tháng 4/1999 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình có 15 dân tộc sinh sống trong đó có 6 dân tộc chính là: Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, H.Mông chiếm 99,92% dân số toàn tỉnh.    

Trong suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của MTDTTN Việt Nam trước kia, MTTQVN ngày nay nói chung, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình luôn kế thừa và phát huy truyền thống của MTDTTNVN, qua từng thời kỳ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, tuyên truyền, vận động, xây dựng, tập hợp các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong tỉnh thành một khối đoàn kết, đứng lên chống lại sự áp bức bóc lột của chế độ phong kiến, sự đô hộ, thống trị của thực dân, đế quốc giành chính quyền về tay nhân dân, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đầu những năm 30 của thế kỷ XX, nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình vẫn sống dưới ách đô hộ của thực dân Pháp và chế độ nhà Lang nghiệt ngã. Lúc này nhân dân sống ở các thị trấn, thị xã, nhất là nông dân lao động các dân tộc là lực lượng cách mạng to lớn, với truyền thống yêu quê hương đất nước, khát vọng độc lập tự do sẽ là cơ sở gắn bó nhân dân với cách mạng.

Tư tưởng cách mạng được truyền vào Hoà Bình khá sớm. Ngay từ những năm 1929, đồng chí Đào Gia Lựu, một cán bộ của Đông Dương Cộng sản Đảng ở Nam Định làm nghề dạy học đã đến tuyên truyền chủ nghĩa Cộng sản và gây cơ sở ở châu Lạc Sơn.

Tháng 9/1930, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh uỷ Ninh Bình, chi bộ Thanh Kê - Trung Trữ cử đồng chí Hoàng Tường lên thôn Hoàng Đòng xã Khoan Dụ huyện Lạc Thuỷ để tuyên truyền xây dựng cơ sở cách mạng. Cơ sở cách mạng ở thôn Hoàng Đồng được xây dựng. Ngày 1/12/1930, tổ Đảng Hoàng Đồng ở xã Khoan Dụ huyện Lạc Thuỷ được thành lập gồm 5 Đảng viên trực thuộc chi bộ Thanh Kê- Trung Trữ.

Từ năm 1932 đến năm 1943, Thực dân Pháp đã giải các chiến sĩ cộng sản từ nhà tù Hoả Lò (Hà Nội) đi qua Hoà Bình lên giam tại nhà tù Sơn La. Các đoàn tù chính trị đi bộ trên đường số 6 đều dừng chân nghỉ ở Chợ Đồn (Lương Sơn), Pheo, Bến Ngọc (Kỳ Sơn), chợ Phương Lâm (thị xã Hoà Bình), Suối Rút (Mai Đà). Các chiến sĩ cộng sản đã tranh thủ tuyên truyền đường lối cách mạng của Đảng cho nhân dân ven đường 6.

Thời kỳ 1936 - 1939, phong trào đấu tranh dân chủ ở Yên Đội Thượng, Yên Đội Hạ (Khoan Dụ - Yên Bồng) huyện Lạc Thuỷ được xây dựng, hội “Tương tế” ở Lạc Thuỷ được thành lập. Báo chí công khai của Mặt trận Dân chủ Đông Dương được công khai lưu truyền trong quần chúng nhân dân ở xã Yên Đội Thượng và Yên Đội Hạ.

Đến giữa năm 1941, cơ sở cách mạng ở Vụ Bản (Lạc Sơn) được xây dựng. Đầu năm 1942, tổ Việt Minh phố Vãng (Mai Châu) thành lập. Tháng 1/1943, lập tổ Việt Minh Nật Sơn (Kim Bôi) có 5 tổ viên do cơ sở cách mạng Vĩnh Lạc (Mỹ Đức - Hà Đông) xây dựng.

Mùa thu năm 1943, xứ Uỷ Bắc Kỳ cử đồng chí Vũ Đình Bản lên xây dựng phong trào Hoà Bình, đồng chí đã mở lớp huấn luyện chương trình Điều lệ Mặt trận Việt Minh tại hiệu đồ mộc Phương Liên phố Đồng Nhân và thành lập tổ cứu quốc đầu tiên ở thị xã Hoà Bình. Cuối năm 1943, Mặt trận Việt Minh tỉnh Hoà Bình được thành lập. Đầu năm 1944, các đoàn thể cứu quốc ở thị xã Hoà Bình được thành lập như: Thanh niên cứu quốc, Phụ nữ cứu quốc, Thương nhân cứu quốc.v.v...

Đầu năm 1944, tổ Việt Minh cứu quốc xóm Đồng Sầm (Nhuận Trạch - Lương Sơn) được thành lập.

Đêm ngày 1/8/1944, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Vật Tháu nhân ngày quốc tế phản đối chiến tranh, hơn 100 hội viên cứu quốc và quần chúng cảm tình cách mạng đã tập trung tại đây nghe cán bộ Việt Minh tuyên truyền về chương trình cứu nước của Mặt trận Việt Minh.

Tháng 10/1944, Mặt trận Việt Minh thị xã Hoà Bình thành lập, số hội viên cứu quốc lên tới gần 100 người.

Trước yêu cầu của phong trào cách mạng, tháng 1/1945, Trung ương Đảng quyết định thành lập Ban cán sự Đảng tỉnh Hoà Bình gồm đồng chí Vũ Thơ và đồng chí Vũ Đình Bản do đồng chí Vũ Thơ làm bí thư.

Tháng 7/1945, Ban cán sự tỉnh Hoà Bình đã triệu tập hội nghị đại biểu Mặt trận Việt Minh toàn tỉnh họp tại phố Cun (Cao Phong), hội nghị có trên 20 đại biểu đại diện cho các tổ chức cứu quốc, các cơ sở cách mạng, các thân hào, thân sĩ yêu nước trong toàn tỉnh về dự. Hội nghị bầu ra Uỷ ban Dân tộc giải phóng tỉnh Hoà Bình do đồng chí Vũ Thơ làm Chủ tịch nhằm công khai việc tuyên truyền vận động, tổ chức quần chúng trong tỉnh chuẩn bị giành chính quyền. Đồng thời cử 3 đại biểu gồm: đồng chí Đặng Văn Viễn, Đinh Công Sắc, Quách Hy đại diện cho nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình đi dự hội nghị ở Tân Trào. Hội nghị Đại biểu Mặt trận Việt Minh toàn tỉnh là dấu mốc quan trọng, khẳng định ý chí và sự đoàn kết nhân dân các dân tộc tỉnh Hoà Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ngày 18/8/1945, lệnh “ Tổng khởi nghĩa” của xứ uỷ Bắc Kỳ được truyền tới Hoà Bình. Do công tác vận động, tuyên truyền tổ chức quần chúng nhân dân của Đảng bộ Hoà Bình rất tốt và có hiệu quả, vì vậy chỉ trong 7 ngày từ 20 đến 26/8/1945, hàng vạn quần chúng cách mạng ở các cơ sở Việt Minh trong 4 chiến khu, ở các thị trấn, thị xã, tỉnh lỵ đã nhất tề nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân mà không tốn một viên đạn, tránh được sự đổ máu. Chính quyền cách mạng lâm thời ở tỉnh và các huyện được thành lập với sự ủng hộ của hàng vạn quần chúng nhân dân lao động. Thắng lợi to lớn của cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám năm 1945 ở tỉnh Hoà Bình đã chứng minh công tác Mặt trận của tỉnh Hoà Bình đã phát triển lên một tầm cao mới. Từ đây công tác Mặt trận chuyển sang một giai đoạn mới, giai đoạn củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Ngày 5/9/1945, Tỉnh bộ Việt Minh Hoà Bình chính thức và công khai đặt trụ sở tại Phương Lâm để tổ chức vận động quần chúng thực hiện các chủ trương chính sách của chính quyền cách mạng.

Giữa tháng 9/1945, quân đội Tàu Tưởng kéo về Hoà Bình với danh nghĩa quân đồng Minh làm nhiệm vụ tước khí giới của quân Nhật, chúng đóng quân ở Phương Lâm và tỉnh lỵ Hoà Bình. Quân Tàu Tưởng hết sức nhiễu sách, gây nhiều khó khăn cho chính quyền cách mạng về kinh tế và xã hội. chúng đã bắt giam đồng chí Trương Đình Dần, Phó chủ tịch Uỷ ban lâm thời tỉnh Hoà Bình. Trước tình hình đó, Mặt trận Việt Minh tỉnh đã huy động hàng ngàn quần chúng biểu tình tuần hành phản đối hành động của quân Tưởng, đoàn biểu tình đã tuần hành ở tỉnh lỵ và tiến thẳng tới trụ sở của quân tưởng. Trước áp lực của quần chúng, quân Tưởng phải trả tự do cho đồng chí Trương Đình Dần và hứa không sách nhiễu nhân dân nữa.

Ngày 1/5/1946, Tỉnh bộ Việt Minh Hoà Bình đã tổ chức cuộc mít tinh có hàng trăm cán bộ và nhân dân thị xã Hoà Bình tham gia nhằm động viên tinh thần cách mạng và phản đối thực dân Pháp vi phạm hiệp định sơ bộ 6/3/1946.

Tháng 8/1946, Tỉnh uỷ Hoà Bình đã chỉ đạo thành lập Mặt trận Liên Việt tỉnh Hoà Bình ( nay là Mặt trận TQVN tỉnh). Đây là tổ chức đoàn kết, tập hợp rộng rãi các giai cấp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia Mặt trận cứu nước.

Sau tháng 7/1954, miền Bắc được giải phóng và bắt tay vào thời kỳ khôi phục kinh tế, trong bối cảnh đó,ban bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo các tỉnh, thành không thành lập ban Dân vận mà thành lập Ban Mặt trận và các ban công vận, Tỉnh uỷ Hòa Bình đã chủ trương tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết nhân dân, củng cố và mở rộng Mặt trận dân tộc thống nhất, củng cố các tổ chức quần chúng.

Tháng 10/1955: Đại hội Mặt trận Liên Việt tỉnh Hoà Bình lần thứ nhấttại huyện Kim Bôi, đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử ông Quách Hy làm Chủ tịch; ông Đinh Công Rậu làm Phó chủ tịch.

Nắm bắt kịp thời tình hình và diễn biến phức tạp về công giáo, cuối năm 1956, Tỉnh uỷ đã chỉ đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị mở rộng có gần 100 đại biểu công giáo tham dự, để tìm hiểu chính sách tự do tín ngưỡng, biểu dương những thành tích mà giáo dân đã đóng góp những năm qua.

Năm 1958: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình Đại hội lần thứ IItại thị xã Hoà Bình, Đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và cử ông Quách Hy - làm Chủ tịch, ông: Đinh Công Rậu làm Phó chủ tịch.

Công tác củng cố, mở rộng  Mặt trận dân tộc thống nhất được kiện toàn từ tỉnh đến các huyện về số lượng, chất lượng, bảo đảm đúng tính chất thành phần của Mặt trận. Mặt trận đã cùng với các đoàn thể khác tích cực tuyên truyền giáo dục nhân dân ổn định tư tưởng, đoàn kết, thống nhất thực hiện mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng.

Tháng 8/1961: Đại hội lần thứ III Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình (Tại hội trường tỉnh Hoà Bình). Đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử ông Quách Hy làm chủ tịch; ông Đinh Công Rậu làm Phó chủ tịch.

Tháng 10/1963: Đại hội lần thứ IV Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình (tại hội trường tỉnh Hoà Bình). Đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận, cử ông Quách Hy làm Chủ tịch, ông Đinh Công Rậu làm Phó chủ tịch.

Tháng 12/1965: Đại hội lần thứ V Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hoà Bình (Tại xã Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình). Đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cử ông Quách Hy làm Chủ tịch, ông Đinh Công Rậu làm Phó chủ tịch, ông Nguyễn Văn Ngôn làm Phó chủ tịch.

Tháng 4/1970: Đại hội lần thứ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Tại hội trường tỉnh Hoà Bình - Phường Chăm Mát), thị xã Hoà Bình. Đại hội đã cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban Thường trực gồm 3 vị, ông Nguyễn Văn Ngôn - được cử làm Chủ tịch

Trong những năm 1970 và 1971, Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đóng vai trò tích cực trong việc vận động nhân dân gửi tiền tiết kiệm xây dựng Tổ quốc, vận động nhân dân bán lương thực cho nhà nước và chăm lo tới sự nghiệp giáo dục. Đặc biệt, Mặt trận đã tổ chức có kết quả các đợt ủng hộ gia đình thương binh, liệt sĩ, tuyên truyền chính sách hậu phương quân đội, bài trừ các hủ tục mê tín dị đoan, các tệ nạn ma chay, cưới xin theo lối cũ và nạn tảo hôn.

Năm 1973, ông Nguyễn Văn Ngôn - Chủ tịch Mặt trận tỉnh về nghỉ hưu, tỉnh điều động ông: Nguyễn văn Can - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện kỳ Sơn làm Chủ tịch Mặt trận.

Tháng 10/1975, Thực hiện nghị quyết của Trung ương về bỏ khu, hợp tỉnh, tỉnh Hoà Bình hợp nhất với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình. Tỉnh Hà Sơn Bình đã tiến hành 3 kỳ đại hội vào các năm 1976, năm 1983, năm 1988.

Tháng 10/1991, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội  khoá VIII, về việc vạch lại địa giới hành chính cấp tỉnh. Tỉnh Hoà Bình sau 15 năm hợp nhất, được tái lập. Sau khi thống nhất với Tỉnh uỷ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ra Quyết định thành lập Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình (lâm thời) gồm 28 thành viên, đồng thời chỉ định: Ban Thường trực gồm 3 vị, ông Bùi Văn Dành - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm Chủ tịch.

Tháng 11/1992, ông Bùi Văn Dành nghỉ hưu, Tỉnh uỷ chỉ đạo họp UB MTTQ tỉnh tháng 12/ 1992, tiến hành hiệp thương cử ông Nguyễn Văn Điệu làm Chủ tịch.

Ngày 12/5/1993, Đại hội lần thứ X MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình (Tại hội trường nhà Văn hoá thị xã Hoà Bình). Đại hội được tiến hành trên cơ sở kế thừa các kỳ Đại hội trong thời kỳ hội nhập, tôn trọng lịch sử. Tỉnh Hoà Bình đã tiến hành 6 kỳ đại hội, tỉnh Hà Sơn Bình tiến hành 3 kỳ đại hội. Đại hội đã thảo luận và nhất trí Đại hội năm 1993 là đại hội lần thứ X. Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban MTTQ tỉnh gồm 34 vị. Uỷ ban đã cử Ban Thường trực, gồm 2 vị, ông Nguyễn Văn Điệu làm Chủ tịch.

Tháng 10/1996, Ông Nguyễn Văn Điệu - nghỉ hưu.

Tại kỳ họp thứ 5, Uỷ ban MTTQ tỉnh Hoà Bình khoá X ngày 12/11/1996 đã hiệp thương cử ông Đinh Viết Cành - Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh làm Chủ tịch.

Ngày 07/7/1998, Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 1998-2003) MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình (tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình). Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh gồm 45 vị, cử Ban thường trực 4 vị, ông Đinh Viết Cành - Thường vụ Tỉnh ủy làm Chủ tịch.

Tháng 8/2000, ông Đinh Viết Cành nghỉ hưu. Tại Hội nghị UB MTTQVN tỉnh kỳ thứ 5 khoá XI (31/7/2000), đã hiệp thương cử ông Nguyễn Minh Thâu - Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện Kim Bôi làm Chủ tịch.

Ngày 7/8/2004 Đại hội lần thứ XII (nhiệm kỳ 2004-2009) MTTQ Việt Nam tỉnh Hoà Bình (tại Cung văn hoá tỉnh Hoà Bình). Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh gồm 65 vị, cử Ban Thường trực gồm 6 vị, ông Nguyễn Minh Thâu Tỉnh ủy viên  làm Chủ tịch.

Tháng 6/2005, ông Nguyễn Minh Thâu nghỉ hưu, Ông Đinh Đăng Lượng Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức tỉnh uỷ làm Chủ tịch đến tháng 11/2008 nghỉ hưu.

Tháng 7/2008, ông Đinh Quang Phòng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện uỷ huyện Đà Bắc được hội nghị Uỷ ban MTTQVN tỉnh hiệp thương cử làm Phó chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hoà Bình, đến tháng12/2008 làm Chủ tịch.

Ngày 2-3/4/2009 Đại hội lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2009- 2014) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại hội đã hiệp thương cử ra Uỷ ban Mặt trận tổ quốc tỉnh gồm 67 vị, Uỷ ban đã cử Ban Thường trực gồm 8 vị, ông Đinh Quang Phòng - Tỉnh ủy viên làm Chủ tịch.

Tháng 11/2011, ông Đinh Quang Phòng nghỉ hưu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương cử ông Đinh Văn Dực - Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi làm Chủ tịch.

Tháng 4/2014, ông Đinh Văn Dực được tỉnh điều động làm Trưởng ban Dân tộc tỉnh. ông Hoàng Thanh Mịch, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cử làm Chủ tịch.

 Ngày 7- 8/7/2014 Đại hội đại biểu lần thứ XIV ( nhiệm kỳ 2014 - 2019) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đại hội đã hiệp thương cử ra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh gồm 87 vị, Ủy ban đã cử Ban Thường trực gồm 9 vị. Ông Hoàng Thanh Mịch, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu làm Chủ tịch.

Đại hội đã đề ra phương hướng tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên. Tăng cường củng cố, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, triển khai thực hiện các cuộc vận động:" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh., " Ngày vì người nghèo" và " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh đoàn kết toàn dân, vượt qua những khó khăn thách thức để phát triển bền vững. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện tốt hơn nữa quyền làm chủ của nhân dân và hiệu quả giám sát, phản biện xã hội góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong tình hình và nhiệm vụ mới.

Với truyền thống tốt đẹp và những nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh 85 năm qua đã đạt được nhiều thành tích to lớn được Đảng, Nhà nước, Chính Phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bộ, Ngành Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh tặng nhiều hình thức khen thưởng cao quý như:

Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 1 Huân chương lao động hạng Ba cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đà Bắc, 8 Huân chương lao động hạng Ba cho 8 cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 12 Huân chương Đại đoàn kết cho 12 cá nhân trong tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua lao động xuất sắc năm 2012 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  tặng Bằng khen cho 15 tập thể và 14 cá nhân.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc và xuất sắc toàn diện cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh liên tục từ năm 2006 đến năm 2015, tặng trên 1.383 Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc", tặng Bằng khen cho 335 tập thể, 234 cá nhân.

Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 22 tập thể, 128 bằng khen cho tập thể và cá nhân thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh các cấp trong tỉnh...

Ngoài ra, trên 1000 bằng khen, giấy khen  của các Bộ, ngành Trung ương, Uỷ ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Uỷ ban MTTQ tỉnh tặng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận./.

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 23/GP-STTTT, cấp ngày: (17/3/2015) - Chịu trách nhiệm chính: Trần Đức Trường. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.852.167 - Fax : 02183.852.167)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (http://mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.