• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Hình ảnh hoạt động

TP-Hoabinh

Liên kết Website

thu dien tu
VAN BAN PHAP QUY
CONG THONG TIN
HOI DAP

congbaocp
congbaohb

Thống kê truy cập

2076880
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
439
479
439
2073105
7900
17669
2076880

Your IP: 3.237.205.144
Server Time: 2021-01-17 21:40:24

Nâng cao chất lượng công tác thi đua - khen thưởng trong hệ thống Mặt trận các cấp trong tỉnh

Công tác Thi đua - Khen thưởng là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động công tác Mặt trận, đã trở thành động lực phát huy sức mạnh tổng hợp góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác Thi đua - Khen thưởng, từng bước đi vào nề nếp, được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch, lấy hiệu quả thi đua làm thước đo. Từng bước khích lệ, động viên tinh thần tự nguyện, tự giác, phát huy sức mạnh tổng hợp của cán bộ Mặt trận, tham gia tích cực có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ các cấp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hàng năm đã ban hành Hướng dẫn thi đua - khen thưởng và bình xét thi đua - khen thưởng theo các tiêu chí; Chỉ đạo MTTQ các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung thi đua và phát động phong trào thi đua đến cơ sở; Hướng dẫn chấm điểm thi đua, đăng ký thi đua để MTTQ các cấp lấy đó làm căn cứ xây dựng nội dung hi đua của đơn vị mình cho phù hợp, thiết thưc, hiệu quả.

Tiếp tục tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và nội dung đổi mới về công tác Thi đua - Khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng và nhân điển hình tiên tiến; Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Quy chế khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Quy chế Thi đua khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nhiệm kỳ 2019-2024) để thống nhất trong tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng ở các cấp Mặt trận trong tỉnh.

Từ việc đổi mới công tác thi đua - Khen thưởng, năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xét tặng Bằng khen cho 28 tập thể và 16 cá nhân, Giấy khen cho 9 cá nhân; đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng bằng khen cho 18 tập thể, 13 các nhân, tặng Kỷ niệm chương cho 96 vị có thành tích trong công tác Mặt trận.

IMG 20200423 161750Trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận 2019

Có thể khẳng định công tác Thi đua - Khen thưởng của Mặt trận những năm qua đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của Mặt trận các cấp trong tỉnh. Các phong trào thi đua được phát triển sâu rộng với nhiều hình thức phong phú có tác dụng thúc đẩy, động viên cán bộ tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đồng thời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kịp thời có những hình thức khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, tạo động lực thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Song bên cạnh đó công tác Thi đua - Khen thưởng của MTTQ Việt Nam tỉnh thời gian qua còn bộc lộ một số mặt hạn chế như: Phong trào thi đua phát triển tích cực nhưng chưa toàn diện rộng khắp, một số nơi còn hình thức, hiệu quả, tác dụng ảnh hưởng của phong trào còn thấp.

Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Thi đua - Khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức và thực hiện phong trào thi đua yêu nước của hệ thống Mặt trận các cấp, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức về công tác Thi đua - Khen thưởng. Bám sát sơ sở nhằm phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần chỉ thị 05 CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị bằng những hành động cụ thể và thiết thực, đổi mới nội dung, phương thức, chú trọng phát động các phong trào thi  đua, nêu gương các điển hình tiến tiến trên từng lĩnh vực cụ thể. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp bình xét, lựa chọn và đề nghị khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận. Cần tổng kết, trao đổi kinh nghiệm trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Đưa nội dung về công tác Thi đua - Khen thưởng vào nội dung hành động, nhất là cấp cơ sở. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Mặt trận các cấp. Đồng thời đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tham mưu của cán bộ làm công tác Thi đua - Khen thưởng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng đảm bảo khách quan, chính xác, tránh hình thức.

Bùi Nga - MTTQ tỉnh

 

 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH HÒA BÌNH
Số giấy phép: Số 23/GP-STTTT, cấp ngày: (17/3/2015) - Chịu trách nhiệm chính: Trần Đức Trường. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Viêt Nam tỉnh Hòa Bình
Địa chỉ: Phường Phương Lâm, TP Hòa Bình,  tỉnh Hòa Bình - Điện thoại: (02183.852.167 - Fax : 02183.852.167)
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình (http://mattrantoquoc.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.